Tietosuojaseloste

Yritys Musasoi (Havutie 4 i, 02270, y-tunnus 1916241-3) ylläpitää asiakasrekisteriä ja ylläpidosta vastaa Ari Kilpinen. Rekisterin nimi on Musasoin asiakasrekisteri.

Asiakasrekisterin henkilötietoja käsitellään asiakasssuhteen vaatimaan kontaktointiin, laskutukseen ja perintään, markkinointiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä yritykselle.

Asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja: Asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, sopimustiedot, lupa suoramarkkinointiin sekä asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot.

Rekisteriin kerätään tietoja palvelutiedustelujen ja palvelutilausten yhteydessä. Musasoi voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.